บ้านกรองน้ำ ตลาดยิ่งเจริญ

บ้านกรองน้ำ ตลาดยิ่งเจริญ

259/99 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

02-521-3084
FAX 02-521-3085
เว็บไซต์ https://old.baankrongnam.com
อีเมล pure_sr032@hotmail.com

เวลา เปิด-ปิด ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง วันหยุด
เปิด 09.00 - 19.00 น. นายปิยเดช สมทิพย์ ผู้จัดการฝึกหัด อังคาร

แผนที่สาขา ตลาดยิ่งเจริญ