VORONA RESORT กาญจนบุรี

VORONA RESORT กาญจนบุรี

         แหล่งน้ำธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ย่อมมีสภาพน้ำที่แตกต่างกันน้ำ
ในบางพื้นที่  ใส แต่มีหินปูน บางแห่งนอกจากจะมีหินปูนแล้ว ยังมีตะกอน อีกด้วย

VORONA RESORT จังหวัดกาญจนบุรี เลือกที่จะใช้น้ำ จากแม่น้ำแควน้อยนำมาใช้ภายในรีสอร์ท โดยแยกน้ำออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก ที่ใช้รดน้ำต้นไม้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านระบบการกรองสามารถนำมาใช้รดต้นไม้ได้ทันที
      ส่วนที่สอง จะถูกนำมาใช้บริการลูกค้า ทั้งในห้องพัก ห้องครัว และสระว่ายน้ำ
ซึ่งจำเป็นต้องนำน้ำมาผ่านระบบกรองน้ำเสียก่อนเพื่อกำจัดตะกอน และลดความกระด้างของน้ำการวางระบบกรองน้ำสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้เริ่มต้นที่การสูบน้ำจากแม่น้ำแควน้อยขึ้นมาใส่ไว้ในบ่อพักน้ำแล้วนำมาผ่านเข้า เครื่องกรองน้ำใช้ Master รุ่น A2 เพื่อกรองตะกอน ก่อนผ่านไปสู่เครื่องกรองน้ำใช้ Master รุ่น A4 เพื่อ  ปรับความกระด้างของน้ำให้อ่อนลงและเพื่อให้คุณภาพ
น้ำดียิ่งขึ้นจึงนำน้ำไปผ่านเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมและน้ำดื่มชุมชน TUF รุ่น M 1000U หลังจากนั้นก็เติมคลอลีนแล้วสูบขึ้น ไปเก็บไว้ในแท็งก์เก็บน้ำที่มีความสูง 10 เมตร ก่อนปล่อยลงมาใช้งานตามห้องพัก ทำอาหาร และใช้สำหรับสระว่ายน้ำ
สำหรับการใช้น้ำประกอบอาหาร ทางรีสอร์ทยังได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม PURE รุ่น 586 กรองน้ำอีกชั้นหนึ่งก่อน ส่วนน้ำที่จะนำไปเป็นน้ำดื่มก็ได้นำไปผ่าน เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE รุ่น KT RO ระบบ Reverse Osmosis ผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ VORONA RESORT จึงมั่นใจได้ว่า “น้ำ” ในทุกส่วนที่ได้รับบริการเป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย

vorana