โรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

         กรองน้ำดื่มบริการให้แก่ผู้ป่วย

        การให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาใน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นเรื่องที่ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญอย่างสูงเครื่องกรองน้ำดื่ม PURE เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลือกเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาลมีระบบ UV
        สำหรับการฆ่าเชื้ออยู่แล้ว จึงได้เลือกใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE รุ่น KT002   ซึ่งมีระบบการกรอง 4 ขั้นตอน ก่อนผ่านน้ำที่กรองแล้วเข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อด้วยลำแสง UV เพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำดื่มสะอาดสำหรับผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการใส่ใจเรื่องน้ำดื่มเป็นพิเศษ

thainakarin