ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ติดตั้ง Everest PRO 5 เครื่อง

      ได้มอบความไว้วางใจในการเลือก Everest PRO ตู้กรองน้ำพร้อมดื่มร้อน-เย็น และแบบเย็นอย่างเดียว เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ติดตั้งบริเวณ Pantry ในห้องสมุด 1 เครื่อง บริเวณชั้น 4 อาคาร 1 จำนวน 1 เครื่อง
      นอกจากนี้ในบริเวณอาคาร 2 ยังได้ติดตั้งที่ห้อง Mail Room 1เครื่อง บริเวณชั้น 4 และห้องเตรียมอาหาร VIP 1เครื่อง และบริเวณห้องอาหาร ซึ่งมีความจุ 150-200 ที่นั่ง อีก 1 เครื่อง

stock