โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา หนึ่งในเครือบริษัทสหทวีกิจ

โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา
หนึ่งในเครือบริษัทสหทวีกิจ

         ซึ่งเป็นที่พักระดับหรูแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเป็นธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นว่า ความสะอาดของน้ำที่นำมาให้บริการแก่ผุ้เข้าพักเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าจึงได้ลงทุนติดตั้งระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาสูงสุด ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ และด้วยความจำเป็น ต้องใช้น้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในปริมาณสูง โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำกก ทางโรงแรมจึง ได้เลือกเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม TUF รุ่น T8 ติดตั้งร่วมกับชุดกรองน้ำใช้ Master รุ่น M4000R และรุ่น M4000F  อย่างละ 2 ชุด
         ทั้งนี้น้ำจากแม่น้ำกกเป็นน้ำที่มีตะกอน สนิมเหล็ก และหินปูนสูงจึงจำเป็นต้องนำน้ำมากรองผ่านชุดกรองน้ำใช้ Master รุ่น M4000R และ M4000F ก่อนเพื่อ ปรับสภาพน้ำในเบื้องต้น ก่อนจะส่งผ่านเข้าเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม TUF รุ่น T8 ก่อนนำไป ใช้ในทุกส่วนของโรงแรม

phowadol