บ้าน “ภิรมย์ภักดี” ปากช่อง

บ้าน “ภิรมย์ภักดี” ปากช่อง

สำหรับบ้านพักตากอากาศที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือรับรองเพื่อนฝูงในบางครั้งบางคราก็ควรได้รับการเอาใจใส่ไม่ต่างจากบ้านที่เราพักอาศัยอยู่เป็นประจำ

บ้าน “ภิรมย์ภักดี” ปากช่อง ของผู้บริหาร “สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น” ได้รับกาออกแบบอย่างพิถีพิถัน ประกอบด้วยบ้านพักหลายหลัง และส่วนสันทนาการ

แหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำใต้ดิน ถูกสูบขึ้นไปเก็บไว้ในแท็งก์คอนกรีตขนาดใหญ่ แล้ววางระบบท่อลงมาเป็นน้ำสำหรับใช้รถสนามหญ้าและต้นไม้ คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณนี้แม้จะมีความใส แต่ก็มีความกระด้างและหินปูนสูง จึงได้นำน้ำมาผ่านเครื่องกรองน้ำใช้ Master รุ่น A4 และ A5 ก่อนนำน้ำที่กรองแล้วไปเก็บไว้ในแท็งก์เก็บน้ำ สูบจ่ายเป็นน้ำใช้สำหรับบ้านพัก รวมถึงใช้ในการประกอบอาหารด้วย

pirompakdee