NSF-CERTIFICATE

NSF

NSF

NSF Standard 61 for drinking water applications

 จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Granular Activated Carbon ( GAC ) ที่ได้รับมาตรฐาน NSF

Standard 61 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

“เราใช้กะลามะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น

NSF Standard 61 for drinking water applications

 จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Granular Activated Carbon ( GAC ) ที่ได้รับมาตรฐาน NSF

Standard 61 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

“เราใช้กะลามะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น

NSF  รับรองคุณภาพไส้กรองแอ็คติเวทคาร์บอน ของเครื่องกรองน้ำ  “เพียว

 

เครื่องกรองน้ำต้อง “เพียว” เท่านั้น

ผ่านการรับรองจากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ

หรือ NSF international (NSF) เป็นรายแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมากมาย เราสามารถจะตรวจสอบคุณภาพได้หรือไม่

ได้...โดยการตรวจสอบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ หรือ NSF international

NSF คืออะไร ทำไมต้องให้การยอมรับ

NSF เป็นองค์กรกลางที่ให้การรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร จากการทดสอบ

และ ให้การยอมรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง หรืออยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรหรือเอกชนใดๆทั้งสิน มีผู้เชียวชาญเรื่องการบำบัดน้ำที่ไว้วางใจได้ NSF จึงได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization ) ให้เป็นศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัย และการบำบัดน้ำสำหรับน้ำดื่ม

NSF มีกระบวนการทดสอบอย่างไร

กระบวนการรับรองของ NSF ประกอบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และยังมีการพัฒนาถึงวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์

กระบวนการทดสอบเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้แน่ใจในการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

และจะต้องได้รับการทดสอบอีกครั้งในทุกๆ 5 ปี