สาขา ลำปาง

054209834
ที่อยู่ เลขที่ 218 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว  ต.พระบาท  อ.ลำปาง  จ.ลำปาง  52000
เวลา 09:00-18:00  น.