สาขา ภูเก็ต(เจ้าฟ้าตะวันตก)

076524659
ที่อยู่ 51/1 ม.2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
เวลา 09:00-19:00  น.