สาขา เชียงใหม่(หางดง)

053442492
ที่อยู่ 20 ม.5  ต.หางดง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230
เวลา 09:00-18:00  น.