สาขา ชัยภูมิ

044051850
ที่อยู่ 162/6 ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว  ตำบลหนองเเซง  อำเภอเมือง  ชัยภูมิ  36000
เวลา 09:00-19:00  น.