สาขา พุทธมณฑลสาย2

028858000
ที่อยู่ 42/34 หมู่18 ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10170
เวลา 09:00-19:00  น.