สาขา คลองหลวง

025165582
ที่อยู่ 4/50-51 หมู่ที่ 3  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  ปทุมธานี  12120
เวลา 09:00-18:00  น.