สาขา ห้างโลตัส เชียงใหม่ ( รวมโชค )

0657163447
ที่อยู่ เลขที่ 6 หมู่ 6  ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่  50000
เวลา 09:00-20:00  น.