สาขา ห้างโลตัสพระราม3

0854823532,0634264386
ที่อยู่ 172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120
เวลา 10:00-20:00  น.