สาขา ห้างโลตัส อยุธยา

035253785
ที่อยู่ 126/1 ม.3 ถ.สายเอเชีย  ต.คลองสวนพลู  อ.เมือง  พระนครศรีอยุธยา  13000
เวลา 10:00-19:00  น.