สาขา ห้างโลตัส หลักสี่

0657163440
ที่อยู่ เลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
เวลา 10:00-21:00  น.