สาขา ห้างโลตัส รังสิต คลอง 7

0911191494
ที่อยู่ 41/2 หมู่ที่ 2  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110
เวลา 10:00-19:00  น.