สาขา ห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ2

0613946020
ที่อยู่ 112 หมู่ 5 ถนน แจ้งวัฒนะ  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
เวลา 10:00-19:00  น.