สาขา ห้าง The Explace กาญจนาภิเษก-บางแค

0899015557
ที่อยู่ 60-60 ซอย คลองหนองใหญ่  แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160
เวลา 10:00-19:00  น.