บ้านกรองน้ำ เกษตร-นวมินทร์

1/157 หมู่ 8 แขวงบึงกุ่ม

เเขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

02-946-0050
FAX 02-946-0050
เว็บไซต์ https://old.baankrongnam.com
อีเมล pure_sr067@hotmail.com

เวลา เปิด-ปิด ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง วันหยุด
เปิด 09.00 – 19.00 น. นางปิ่นมณี ชื่นชม ผู้จัดการฝึกหัด อังคาร
นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์สำราญ PC ธุรการ พฤหัสบดี

แผนที่สาขา เกษตร-นวมินทร์