How to Changs Filter Capsule

ไส้กรองน้ำ PURE เป็นไส้กรองน้ำที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ เเละได้รับมาตรฐานสูง จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านไส้กรองน้ำ จะสะอาดเเละปลอดภัยเหมาะสำหรับการดื่มเเละการใช้ 

filter2

คู่มือประกอบการเปลี่ยนไส้กรอง Capsule เเละติดสติ๊กเกอร์ PURE

cap2
cap3
cap4

รายละเอียด และ จุดสังเกตุในการติดตั้งไส้กรองน้ำ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ให้ถูกวิธี

1. การประกอบไส้กรองน้ำให้สังเกตุ ทางน้ำเข้า - ทางน้ำออก โดยด้านน้ำเข้าจะ
    มีครีบล็อกสปิน  และติดสติ๊กเกอร์ “IN” เป็นจุดสังเกตุในการติดตั้ง
2. ให้ประกอบไส้กรองน้ำตามคู่มือแนะนำการใช้งาน หรือ Flow Diagram จากฝาครอบไส้กรอง
    น้ำบนตัวเครื่องโดยนำข้อมูลรูปภาพตามคู่มือนี้ใช้ประกอบการติดตั้ง
3. นำสติ๊กเกอร์หมายเลข Capsule และ ฉลากเพียว ติดตั้งตามคู่มือรูปภาพประกอบด้านบนให้
    เรียบร้อย
4. ติดตั้งสายน้ำแล้วเช็ครอยรั่วซึมต่างๆ ก่อนปิดฝาครอบแล้วใช้งานตามปกติ

filter1