ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ GET A

ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ GET A
       
       ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เลือก Master กรองน้ำบาดาลและน้ำใต้ดิน

        GET A อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งใช้น้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำดิบ โดยการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาเก็บในถังพักขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง และได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ Master A series รุ่น A4 จำนวน 2 เครื่อง น้ำในถังพักน้ำจะถูกกรองผ่านเครื่องกรองน้ำใช้ น้ำที่กรองแล้วจะถูกเก็บไว้ในถังเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ก่อนจะสูบขึ้นไปเก็บไว้ในแท็งก์เก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 16 ถัง คิดเป็นปริมาณน้ำสะอาดพร้อมใช้จำนวน 24,000 ลิตร

geta