บ้านกรองน้ำ ดอนเมือง

1,1/1 ซ.สรงประภา ถ.สรงประภา เเขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

02-565-8000
FAX 02-565-8215
เว็บไซต์ https://old.baankrongnam.com
อีเมล pure_sr114@purefilter.com

เวลา เปิด-ปิด ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง วันหยุด
เปิด 08.00 - 19.00 น. นางสาวพินญา เกียรตินอก Sales Manager อาทิตย์
นายปริญญา งามราศีร project Manager อังคาร
นางสาวแพรพรรณ จานแก้ว ธุรการ อาทิตย์
นายกฤตภาส อุตตมโภคินภพ ช่างเซอร์วิส พฤหัสบดี
นายศารทูล ทิมทอง ช่างเซอร์วิส พุธ
นายสราวุธ ทองศรี ช่างเซอร์วิส อังคาร

แผนที่สาขา ดอนเมือง