credit card

ขั้นตอนการตัดบัตรเครดิตผ่านมือถือ เว็บไซต์ bkwater.com

1.เลือกสินค้าที่ต้องการ คลิกปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า

2. คลิก View cart

 

3.คลิกปุ่ม Proceed to checkout

 

4.กรอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่

5.ถ้าต้องการจัดส่งไปยังที่อยู่อื่น ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก และกรอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่

 

6.คลิกเลือก บัตรเครดิต แล้วคลิกปุ่ม สั่งซื้อ

 

7.กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

 

8.เลือก Country/ประเทศ* เป็น Thai เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Pay

 

9.ถ้าเป็นบัตรเครดิตของ KTC ให้กรอกรหัส VbV OTP เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป

 

10.ถ้าใช้บัตรเครดิตของ KTC แล้วมีข้อความแจ้งว่า ล้มเหลว ให้คลิกปุ่ม Back to Merchant

 

11.ให้คลิกที่ปุ่ม ชำระเงิน

 

12.ให้คลิกเลือก บัตรเครดิต   และคลิกปุ่ม ชำระเงินตามรายการสั่งซื้อ

 

13.ให้ทดลองกรอกข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

 

14.เลือก Country/ประเทศ* เป็น Thai เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Pay

 

15.ถ้าใช้บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย แล้วขึ้นข้อความแบบด้านล่างนี้ ให้โทรไปติดต่อธนาคารกสิกรไทย                 เพื่อลงทะเบียนการชำระเงินออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Continue

 

 

16.ให้คลิกที่ปุ่ม ชำระเงิน

 

17.ให้คลิกเลือก บัตรเครดิต   และคลิกปุ่ม ชำระเงินตามรายการสั่งซื้อ

 

18.ให้ทดลองกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรี

 

19.เลือก Country/ประเทศ* เป็น Thai เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Pay

 

20.กรอก Passcode และติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า I agree that by clicking…..   เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Submit

 

21.คลิกปุ่ม Continue

 

22.ถ้าขึ้นตัวอักษรแบบด้านล่างนี้แสดงว่า ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำเร็จ ให้คลิกปุ่ม Back to Merchant