Belmont Village เขาใหญ่

Belmont Village เขาใหญ่

         ปัญหาเรื่องหินปูนในน้ำบาดาล ทำให้เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องทำน้ำอุ่นตามห้องพักต่างๆ ของ Belmont Village เขาใหญ่ เกิความเสียหาย จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาดังกล่าว  ด้วยความต้องการใช้น้ำในปริมาณค่อนข้าสูงBelmont Village  จึงเลือกที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ Master รุ่น M4000R ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดหินปูน  ในน้ำได้ดี เพียงใช้ปั๊มสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาผ่านเครื่องกรองน้ำ ใช้ดังกล่าว และสูบขึ้นไปเก็บในแท็งก์แชมเปญขนาด ความจุ 18,000 ลิตร ก่อนปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบท่อประปา เข้าไปยังบ้านพัก ห้องครัว ห้องซักรีด เพียงเท่านี้ก็สามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากหินปูนในน้ำได้

belmont