บ้านกรองน้ำ บางกะปิ 2(กรุงเทพกีฑา)

บ้านกรองน้ำ บางกะปิ 2(กรุงเทพกีฑา)

311 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

02-379-5402
FAX 02-379-5402
เว็บไซต์ https://old.baankrongnam.com
อีเมล pure_sr041@hotmail.com

เวลา เปิด-ปิด ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง วันหยุด
เปิด 09.00 - 19.00 น. นายสิทธิศักดิ์ กระจาย ผู้จัดการฝึกหัด ศุกร์
นางสาวนัยนา อินผิว PC ธุรการ อาทิตย์
นายโดมชัย รัดธรรม ช่างเซอร์วิส พุธ

แผนที่สาขา บางกะปิ 2(กรุงเทพกีฑา)