ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ All LIFE

ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ All LIFE

        ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เลือก Master กรองน้ำบาดาลและน้ำใต้ดิน

         All LIFE  คืออพาร์ทเม้นท์หรูในจังหวัดนครปฐม ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา และคนทำงาน เลือกเครื่องกรองน้ำใช้ Master A series เพื่อกรองน้ำบาดาลและน้ำใต้ดิน
        All LIFE อพาร์ตเมนต์ มีจำนวนห้องพัก 80 ห้อง และใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ Master A series รุ่น M4000F 1 เครื่อง และ M4000R 1 เครื่อง น้ำที่ผ่านการกรองจะถูกเก็บไว้ในแท็งก์ใต้ดินความจุ 10,000 ลิตร แล้วสูบจ่ายไปเก็บยังถังเก็บน้ำบนอาคารซึ่งมีความจุถังละ 2,000 ลิตร จำนวน 16 ถัง คิดเป็นปริมาณน้ำสะอาดพร้อมใช้ 32,000 ลิตร ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

alllife