3 แบงก์ดัง ทหารไทย,ซิตี้แบงก์,กรุงศรีอยุธยา

3 แบงก์ดัง ทหารไทย,ซิตี้แบงก์,กรุงศรีอยุธยา

 
พร้อมใจเลือก Everest กว่า 200 เครื่อง

          ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน
ได้เลือกติดตั้งตู้กรองน้ำพร้อมดื่มร้อน-เย็น Everest PRO จำนวน 72 เครื่อง ทั้งรุ่นที่เป็นน้ำร้อน-น้ำเย็น และรุ่นที่ผลิตน้ำเย็นอย่างเดียว เพื่อให้บริการแก่พนักงานของธนาคาร ติดตั้งบริเวณทุกชั้น ทั้งในอาคาร A และ อาคาร B รวมถึงห้องประชุม และห้องอาหารของพนักงาน

          ธนาคารซิตี้แบงก์ สำนักงานใหญ่ ย่านสุขุมวิท-อโศก
สั่งตู้กรองน้ำพร้อมดื่ม Everest PRO รุ่นผลิตได้ทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อให้บริการแพนักงานของธนาคาร จำนวน 36 เครื่อง ซึ่งสามารถรองรับพนักงานจำนวนประมาณ 1,500 คน ได้อย่างเพียงพอ
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ไว้วางใจตู้กรองน้ำพร้อมดื่มร้อน-เย็น Everest PRO เพื่อให้บริการแก่พนักงานของธนาคาร ทั้งนี้ได้ติดตั้งที่อาคารสำนักพระรามที่ 3 จำนวน 57 เครื่อง และที่สำนักเพลินจิต 38 เครื่อง รวม 95 เครื่อง

bank