สารกรองน้ำ

สารกรองน้ำ

     เราคือผู้ผลิตและส่งออกสารกรอง Activated Carbon คุณภาพสูงในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะดูแลระบบน้ำของคุณด้วยสารกรองน้ำต่างๆ ที่มีคุณภาพพร้อมศูนย์บริการดูแลต่อเนื่องกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

โปรแกรมคำนวณสารกรอง Master

คำนวณปริมาณสารกรองน้ำที่ต้องใช้โดยใส่ค่าความกว้าง และความสูงของถังกรองหน่วยเป็นเซนติเมตร

ความสูงของถัง(ซม.)

ความกว้างของถัง(ซม.)

ปริมาณสารกรองที่ใช้

จำนวนลิตรสารกรอง

จำนวนลิตรกรวดทราย


สารกรองน้ำ

สารกรองน้ำ และการดูแลรักษา

สารกรอง

คุณสมบัติ

วิธีล้าง

การทดลองประสิทธิภาพ

ปริมาณสารกรอง


คาร์บอน

ดูดซับ - กลิ่น
– สี
– คลอรีน
– ก๊าซ
– เคมีต่างๆ

ล้างย้อนกลับ เป็นเวลาอย่างน้อย
5 - 10 นาที ทุกๆ
2 - 3 วัน

ทดสอบด้วยชุดตรวจคลอรีน
ถ้าความสามารถในการกำจัดคลอรีน
ลดลงกว่าเดิม 80% ให้เปลี่ยนสารกรอง

1 ถุง
50 ลิตร


เรซิ่น

– ดึงอนุมูลประจุ บวกของแคลเซียม แมกนีเซียม
–ช่วยลด/ขจัดความกระด้างหรือ หินปูนในน้ำ

ล้างย้อนกลับเป็นเวลาอย่างน้อย
5 - 10 นาที ดูดน้ำเกลือ
30 - 40 นาที

คำนวณอายุ การใช้งานเมื่อใกล้หมดอายุ
ให้ทดสอบด้วยชุดทดสอบความกระด้าง
ถ้าค่าความกระด้างสูงกว่า 100 PPM
ให้ฟื้นฟูสภาพโดยการล้างด้วยน้ำเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)
และล้างน้ำเกลือ
ออกจนหายเค็ม

1 ถุง
25 ลิตร


แอนทราไซด์

กรองธาตุตะกอนแขวนลอย สิ่งสกปรก และตะกอนขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

ล้างย้อนกลับ เป็นเวลาอย่างน้อย
5 - 10 นาที
ทุกๆ 2 - 3 วัน

ครบ 1 ปี ควรเปลี่ยนสารกรอง
แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

1 ถุง
40 ลิตร


แมงกานีส

ขจัด – สนิมน้ำ
– ธาตุเหล็ก
– แมงกานีส
– กำมะถัน
– สังกะสี

ล้างย้อนกลับ เป็นเวลาอย่างน้อย
5 - 10 นาที
ทุกๆ 2 - 3 วัน
โดยล้างด้วยน้ำด่างทับทิม

ครบ 1 ปี
ควรเปลี่ยนสารกรอง
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

1 ถุง
25 ลิตร


เบริม

ขจัด – สนิมน้ำ
– ธาตุเหล็ก
– แมงกานีส
– กำมะถัน
– สังกะสี

ล้างย้อนกลับเป็นเวลา
อย่างน้อย5 - 10 นาที
ทุกๆ 2 - 3 วัน
ล้างด้วยน้ำสะอาด

ครบ 1 ปี ควรเปลี่ยนสารกรอง

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

1 ถุง
24 ลิตร


กรวด / ทราย

– กรองสิ่งสกปรก
– ตะกอนขนาดใหญ่ที่ปนอยู่ในน้ำ
– ขนาดกรวดสด 3-5 mm
– ขนาดทราย 0.8 - 1 mm

ล้างย้อนกลับเป็น เวลาอย่างน้อย
5 - 10 นาที

ครบ 2 - 3
ปีควรเปลี่ยน
หรือล้างสารกรอง

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

1 ถุง
35 ลิตร


เกลือ

– ล้างสารกรอง
– ฟื้นฟูเรซิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ล้างย้อนกลับเป็นเวลา
อย่างน้อย 5 - 10 นาที
ละลายเกลือน้ำดูดเข้าระบบ
30 - 40 นาที

คำนวณอายุการใช้งาน
เมื่อใกล้หมดอายุให้ทดสอบ
ด้วยชุดทดสอบความกระด้าง
ถ้าค่าความกระด้างสูงกว่า
100 PPM
ให้ฟื้นฟูสภาพโดยการล้างด้วยน้ำเกลือ
(โซเดียมคลอไรด์) และล้างน้ำเกลือออกจนหายเค็ม

1 ถุง
36 ลิตร