รางวัลอันทรงเกียรติ

rd_pure2012

rd-trusted-logoreaderlogordpureuv

    บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทผลิตสื่อและการตลาดระดับโลก ได้จัดการสำรวจแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ (Trusted Brand) ที่ได้รับการสำรวจความนิยมโดยตรงจากผู้บริโภคทั้งหมด 8 ประเทศ คือไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย จีน และฟิลิปินส์ ซึ่งเครื่องกรองน้ำ Pure ได้รับรางวัล ในสาขาธุรกิจ เครื่องกรองน้ำ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2012

   เครื่องกรองน้ำ Pureได้รับรางวัลแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น (Trusted Brand) ในสาขาธุรกิจเครื่องกรองน้ำ จากการสำรวจของ “Reader’s Digest Trusted Brand 2012’ โดยนิตยสาร Reader’s Digest ซึ่งเป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สินค้าต่างๆ ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวได้มาจากการตอบแบบสอบถามของผู้อ่านนิตยสารฯร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริโภคทางโทรศัพท์
 
   เครื่องกรองน้ำ Pure แบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น (Trusted Brand) ในสาขาธุรกิจ เครื่องกรองน้ำ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วยความน่าเชื่อคุณภาพความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคมีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเสมอรวมทั้งมีการบริการหลังการขายพร้อมดูแลลูกค้าทุกระดับ

 
   เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพน้ำและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกได้แก่เครื่องหมายรับรองคุณภาพ NSF จากสถาบัน NSF International และเครื่องหมายเหรียญทอง Gold Seal จากสมาคมคุณภาพน้ำของโลก (WQA) เป็นการยืนยันถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
   รางวัลและความสำเร็จที่เครื่องกรองน้ำ Pure ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดเครื่องกรองน้ำ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน